Geotechnika

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych.

Specjalizujemy się w badaniach gruntu pod:

  • budownictwo mieszkalne (domy jednorodzinne, zabudowa wielorodzinna,
    osiedla mieszkaniowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków)
  • budownictwo przemysłowe i usługowe (hale magazynowe, zakłady
    produkcyjne, stacje paliw, budynki usługowe, centra handlowe)
  • budowle liniowe (drogi oraz linie kolejowe)

Zgodnie z § 3.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) sporządzamy następujące
rodzaje dokumentacji:

  • projekty geotechniczne
  • opinie geotechniczne
  • dokumentacje badań podłoża gruntowego

Rodzaj i ilość oferowanych usług dobieramy indywidualnie w zależności od typu
projektowanego obiektu i sposobu jego posadowienia.

Wszystkie opracowania z dziedziny geotechniki są zgodne z aktualnie
obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnymi.

Współpraca

Dane kontaktowe

Błędów 32
99-413 Chąśno
Tel: 799 097 568
Mail: biuro@centrumgeologii.pl

k

Dane firmowe

Centrum Geologii Inżynierskiej
Piotr Malczyk
NIP: 834-184-31-23
REGON: 382504658

Copyright © 2021 | by Marton Design