Geologia środowiskowa

Kiedy planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach poprzemysłowych lub została zaklasyfikowana do kategorii inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, należy określić stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

W tym celu zajmujemy się:

  • wykonywaniem wierceń sozologicznych
  • poborem prób gruntu i wody gruntowej
  • sporządzaniem ekspertyz wynikowych

Wszystkie badania laboratoryjne gruntów i wody podziemnej wykonywane są w akredytowanym laboratorium a wszelkie opracowania z zakresu geologii środowiskowej są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Współpraca

Dane kontaktowe

Błędów 32
99-413 Chąśno
Tel: 799 097 568
Mail: biuro@centrumgeologii.pl

k

Dane firmowe

Centrum Geologii Inżynierskiej
Piotr Malczyk
NIP: 834-184-31-23
REGON: 382504658

Copyright © 2021 | by Marton Design