Geologia inżynierska

Kiedy planowane inwestycja zaklasyfikowana została do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej a zakładane warunki gruntowe są złożone, istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Nasz zespół specjalizuje się w wykonywaniu projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich na potrzeby:

  • posadowienia obiektów budowlanych
  • zagospodarowania przestrzennego

Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej. Dzięki współpracy z naszą firmą Inwestorzy mogą być pewni spełnienia wszystkich wymogów prawnych oraz naszego wsparcia w trakcie postępowania administracyjnego.

Zakres usług przy sporządzaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskich zależny jest od danej inwestycji.

Oferujemy:

  • wykonanie wierceń geologiczno-inżynierskich (systemem świdrów ślimakowych o Ø = 110 mm) do głębokości 25 m p.p.t
  • badanie zagęszczenia gruntów niespoistych za pomocą sondowań dynamicznych DPL
  • badanie parametrów gruntu za pomocą sondowań statycznych CPT i CPTu
  • badanie wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych i słabych (sonda SLVT)
  • pobór prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych
  • badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej

Wszystkie opracowania z dziedziny geologii-inżynierskiej są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami branżowymi i przepisami prawnym.

Współpraca

Dane kontaktowe

Błędów 32
99-413 Chąśno
Tel: 799 097 568
Mail: biuro@centrumgeologii.pl

k

Dane firmowe

Centrum Geologii Inżynierskiej
Piotr Malczyk
NIP: 834-184-31-23
REGON: 382504658

Copyright © 2021 | by Marton Design